HEM    PRODUKTER   │  AGA GAS   KONTAKT      
 

AGA Gas

 


Sedan januari 2015 är Grossistteamet depå och återförsäljare för AGA Gas AB. Vi tillhandahåller vanliga svets- och skyddsgaser
samt gasol och olika specialgaser. Dessutom säljer vi utrustning och skydd från AGA. Vi hanterar i dagsläget inte köldmedia.
 

 

 
Grossistteamet  │ Ängdalavägen 7 A │ S-281 33 HÄSSLEHOLM │ info@grossistteamet.se www.grossistteamet.se